Język pl

Promocje

Karta Stałego Klienta

uprawnia do korzystania z programu lojalnościowego skierowanego do klientów naszych pralni.

  1. Do otrzymania Karty Stałego Klienta uprawniona jest każda osoba, która dokona trzykrotnego zakupu usług na kwotę co
        najmniej 80 zł w trakcie jednej wizyty lub jednorazowego zakupu na kwotę powyżej 170 zł.

2. Karta Stałego Klienta daje jej użytkownikowi prawo do rabatu w wysokości 10% na usługi świadczone przez Ekologiczną
    Pralnię Chemiczną EKO z wyłączeniem:

  • prania odzieży skórzanej
  • prania dywanów
  • usługi prasowania

3. Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie Karty Stałego Klienta.

4. Rabaty i promocje skierowane do użytkownika Karty Stałego Klienta nie sumują się z promocjami i rabatami okazjonalnymi.

5. Wystawcą i właścicielem Karta Stałego Klienta jest Ekologiczna Pralnia Chemiczna EKO.

6. Ekologiczna Pralnia Chemiczna EKO zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i benefitów przysługujących uczestnikom
    programu z chwilą jego ogłoszenia i opublikowania.

7. Karty Stałego Klienta wydawana jest na okres 1 roku z możliwością przedłużenia.

8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2015.


Świdnicka Karta Dużej Rodziny 

Posiadaczom Świdnickiej Karty Dużej Rodziny udzielamy rabatu w wysokości 10% na wszystkie usługi. Rabat nie sumuje się z promocjami i rabatami okazjonalnymi.

© 2015-2024 Corsario.pl

WEBDESIGN: corsario